Målet var at skabe et roligt læringsmiljø gennem bedre akustik

Valdemarskolen i Herning, et helhedsskoletilbud med forskellige undervisningsspor, stod over for en betydelig udfordring i deres daglige drift.


Charles Halkjær, skolens tekniske serviceleder, kontaktede Lydac Akustik grundet støjproblemer i skolens fordelingsgange, hvor eleverne samles om morgenen og eftermiddagen. Disse områder, konstrueret af hårde materialer som beton og glas, resulterede i en høj efterklangstid, hvilket forstærkede støj og skabte uro, der påvirkede både elever og personale negativt.

Efter at have foretaget detaljerede lydmålinger og beregninger, kunne vi bekræfte, at efterklangstiden overskred de ideelle værdier for et behageligt akustisk miljø.

Vores løsningsforslag involverede installation af Lydac Industri AB på lofterne og Lydac Tyst på væggene. Denne kombination blev i tæt samarbejde med Valdemarskolen valgt for ikke alene at reducere efterklangstiden men også for at tilføre æstetisk værdi til gangområderne ved at introducere farver, der skaber “liv”.

Resultatet blev at efterklangstiden er reduceret med 70%, hvilket har transformeret gangområderne til rolige og indbydende rum. Denne forbedring har haft en mærkbar positiv effekt på både elever og personales velvære, idet det har minimeret støjniveauet og forbedret den generelle atmosfære på skolen.

Akustikløsninger på skoler spiller en afgørende rolle i skabelsen af et optimalt læringsmiljø.


Har du spørgsmål? Er du altid velkommen til at kontakte mig på:

Tlf.: (+45) 66 11 64 30
Mail: lydac@lydac.dk

Kontakt os

Betydningen af god akustik i klasselokalet

God akustik på skoler og i klasselokaler er essentiel for at skabe et effektivt læringsmiljø, hvor både elever og lærere kan kommunikere og interagere uden hindringer. .


Når tale tydeligt kan høres og forstås, forbedres taleforståeligheden, hvilket er kritisk for elevernes evne til at følge med i undervisningen og absorbere information. Desuden mindsker god akustik baggrundsstøj fra korridorer, andre lokaler og eksterne kilder, hvilket bidrager til et roligere miljø, der fremmer koncentration og akademisk præstation.

Dette er især vigtigt for at understøtte elever med hørenedsættelse, sprogforstyrrelser eller opmærksomhedsforstyrrelser, da det sikrer, at de kan deltage på lige fod med deres kammerater.

Implementering af lydabsorberende materialer, strategisk rumdesign, støjstyringsstrategier og teknologiske løsninger er blot nogle af de metoder, der kan anvendes for at opnå god akustik.

Ved at investere i disse akustiske forbedringer skaber skoler ikke blot et bedre læringsmiljø men fremmer også inklusion i uddannelsen, hvilket gør god akustik til en væsentlig komponent i moderne undervisningsfaciliteter.

Skabelsen af harmonisk atmosfære i et optimalt læringsmiljø

Da Valdemarskolen i Herning stod over for udfordrende støjproblemer i skolens fordelingsgange, forårsaget af hårde materialer som beton og glas, der førte til en uønsket høj efterklangstid, vendte de sig mod Lydac Akustik for en løsning.


Forståelsen af problemets dybde kom først til fulde, da Lydac Akustiks team gennemførte detaljerede lydmålinger og analyser, der tydeligt viste, at efterklangstiden langt overskred de ideelle værdier for et behageligt akustisk miljø.

Med denne indsigt udviklede Lydac Akustik en skræddersyet løsningsstrategi, der ikke blot adresserede behovet for at reducere efterklangstiden men også så potentialet i at forbedre de visuelle aspekter af skolens gangarealer.

Ved at implementere en innovativ kombination af Lydac Industri AB på lofterne og Lydac Tyst på væggene, lykkedes det at nedbringe efterklangstiden med imponerende 70%. Denne tekniske tilgang blev suppleret med en æstetisk dimension, hvor farverige elementer blev indført for at tilføje liv og dynamik til området.

Samarbejdet med Valdemarskolen sikrede, at løsningen ikke alene løste det akustiske problem, men også respekterede og forstærkede skolens visuelle identitet.

Resultatet taler for sig selv: gangområderne på Valdemarskolen er blevet omdannet til rolige og indbydende rum, hvor støjniveauet er minimeret, og den generelle atmosfære forbedret. Denne markante forbedring af både elever og personales velvære demonstrerer Lydac Akustiks dybdegående ekspertise og engagement i at skabe skræddersyede akustikløsninger, der adresserer specifikke udfordringer effektivt.

Med denne vellykkede intervention har Lydac Akustik ikke blot cementeret sin position som en førende ekspert inden for akustikløsninger men har også vist, at de kan forvandle udfordrende miljøer til funktionelle og æstetisk tiltalende rum, der fremmer velvære og læring.

Kontakt os
Optimering akustik på skole

Vi stod over for en betydelig udfordring med akustikken i gangarealerne på Valdemarskolen i Herning.

Trods vores indsats for at adressere problemet med standardløsninger, viste det sig, at de indledende tiltag ikke var tilstrækkelige til at skabe det ønskede akustiske miljø.

Jeg kontaktede med Lydac Akustik for at diskutere vores udfordringer på Valdemarskolen.

Ved vores første møde på skolen blev jeg straks imponeret over den professionelle tilgang, de havde til vores akustiske problem.

Det stod klart, at Lydac Akustik var dedikeret til virkelig at assistere os, ikke blot at sælge en løsning. Jimmy fremlagde hurtigt et tilbud, komplet med detaljerede beregninger af, hvordan de kunne forbedre akustikken.

Vi besluttede at acceptere tilbuddet, og indenfor tre uger var installationen gennemført. Resultaterne matchede nøjagtigt deres beregninger, og vi oplevede en markant forbedring af akustikken i skolens gangarealer.

Før interventionen modtog vi regelmæssigt klager over dårlig akustik, men disse henvendelser er nu helt ophørt. Lydac Akustik har min fulde anbefaling.”


Charles Halkjær Tekniske serviceleder

Kontakt Lydac Akustik

Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at løse dine støjproblemer og skabe et bedre lydmiljø. Vi har den ekspertise og erfaring, der kræves for at sikre en succesfuld akustikløsning.

=

Læs om andre spændende akustikløsninger

Hvert år laver vi professionelle akustikløsninger for virksomheder og institutioner i hele Danmark. Vi har samlet en række cases til inspiration.

Lydac akustik hos Colosseum Tandlægerne

Colosseum Tandlæger

Stilren akustikløsning

Læs mere
Lydac hos VIKING Life saving Equipment

VIKING Life-Saving Equipment

Akustikløsninger til kontor

Læs mere
Lydac akustik hos Billum forsamlingshus

Billum forsamlingshus

Når musikken spiller

Læs mere
Lydac akustik på Restaurant Nögen i Vejle

Restaurant Nögen Vejle

Akustikløsning i Vejle

Læs mere
æstestik og akustik i kombination hos uhrenholt

Uhrenholt

En usynlig løsning

Læs mere

DFDS

God akustik i maritime miljøer

Læs mere