Optimal harmoni mellem historie og god akusik

Forestil dig et storslået rum, fyldt med historie og skønhed, men plaget af dårlig akustik – et problem, der forstærkes af rummets æstetiske rigdom og historiske værdi. Dette var udfordringen, som Uhrenholt A/S stod over for


Uhrenholt A/S, ledet af Lars Hougaard, står over for en unik udfordring. Virksomheden, beliggende i et tidligere hospital i Middelfart, har et stort lokale, der fungerer som både kantine for 130 medarbejdere og konferencerum.

Dette rum, der minder om en riddersal, er dekoreret med flotte malerier på væggene og loftet. På grund af lokalets størrelse og materialer, oplevede de dårlig akustik, hvilket gjorde det vanskeligt at anvende rummet effektivt. Lydac Akustik stod over for udfordringen at forbedre akustikken uden at forstyrre rummets historiske æstetik.

For at tackle denne udfordring, implementerede Lydac Akustik en kreativ og skræddersyet løsning. Vi samarbejdede med en fotograf til at affotografere alle malerierne i lokalet. Disse billeder blev derefter omhyggeligt printet på akustikplader. Disse plader blev designet til at blende sømløst ind med det eksisterende interiør, så de både forbedrede akustikken og bevarede rummets oprindelige udseende.

Vi koordinerede tæt med Uhrenholt A/S for at finde et passende tidspunkt for installationen, så det ikke forstyrrede virksomhedens daglige drift. Montagen af de akustikforbedrende plader blev udført med stor præcision og respekt for rummets historiske elementer.

Efter implementeringen af denne løsning, oplevede Uhrenholt A/S en markant forbedring i akustikken, hvilket gjorde rummet mere funktionelt til både daglig brug og under konferencer. Det mest bemærkelsesværdige resultat var, at forbedringen blev opnået uden synlige ændringer i rummets æstetik.

Dennee case demonstrerer Lydac Akustiks evne til at levere skræddersyede akustikløsninger, der respekterer og bevare vores kunders unikke rum. Ved at kombinere teknisk ekspertise med en forståelse for æstetik, sikrer vi, at funktion og form går hånd i hånd.

En akustikløsning kan diskret smelte sammen med omgivelserne eller blive en markant installation, der fremhæver rummets indretning.


Har du spørgsmål? Er du altid velkommen til at kontakte mig på:

Tlf.: (+45) 66 11 64 30
Mail: lydac@lydac.dk

Kontakt os

Innovativ akustisk renovering: Skabt med præcision og bevaret æstetik

Da Uhrenholt A/S stod overfor udfordringen med at forbedre akustikken i deres kantine, blev der iværksat en grundig undersøgelse af mulige løsninger.


Efter en serie af test, udført af Jimmy fra Lydac Akustik, faldt valget på de innovative Lydac M vægflåder. I løbet af testfasen blev det tydeligt, hvilken markant forskel produktet kunne gøre for rumoplevelsen, og hvor omfattende vægflådernes anvendelse skulle være for at opnå det ønskede resultat.

For at bevare kantinens oprindelige udseende og æstetik, blev der taget et usædvanligt skridt: de originale motiver på væggene blev fotograferet og derefter printet direkte på Lydac M vægflåderne. Selvom denne proces var både vanskelig og tidskrævende, har den båret frugt. I dag fremstår kantinen hos Uhrenholt A/S ikke bare akustisk forbedret, men også æstetisk i harmoni med sit oprindelige design, hvilket har skabt et rum, der dagligt nydes og værdsættes af medarbejderne.

Moderne akustik i et charmerende gammelt lokale

Skabelsen af harmonisk historie, æstetik og god akustik

I en fusion af gammelt og nyt, stødte Uhrenholt A/S på en betydelig udfordring: Hvordan forbedrer man akustikken i et rum, der er så rigt på historie og skønhed, uden at forstyrre dets æstetiske integritet?


I Uhrenholt A/S’ imponerende lokaler i Middelfart, et sted rigt på historie og tradition, har ledelsen stået over for en særlig udfordring. Det æstetisk betagende lokale, som oprindeligt tjente som et hospital, er nu et centrum for virksomhedens daglige aktiviteter, der spænder fra at være kantine for de 130 ansatte til at fungere som et konferencerum. Dette rum, der næsten minder om en riddersal med sine malerier og historiske detaljer, bærer på en kulturarv, der er væsentlig for både medarbejdere og besøgende.

Men med al sin pragt og historie er rummet ikke uden udfordringer. På grund af dets arkitektoniske udformning og de materialer, det er konstrueret af, har det en akustik, der mindre end ideel. Denne dårlige akustik har givet anledning til flere problemer. Det har gjort daglig kommunikation besværlig, hvilket især er mærkbart under frokostpauserne, hvor støjen fra samtaler kan blive overvældende. Ligeledes under konferencer og møder har den dårlige lydkvalitet gjort det svært for deltagerne at følge med og engagere sig effektivt.

Disse udfordringer har ikke kun praktiske konsekvenser, men påvirker også arbejdsmiljøet. Et rum, hvor lyden konstant kæmper mod arkitekturen, kan skabe en følelse af uro og forstyrrelse. Dette er særligt problematisk i et arbejdsmiljø, hvor klar kommunikation og et roligt miljø er afgørende for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Derudover står Uhrenholt A/S over for udfordringen at bevare rummets historiske og æstetiske værdi, hvilket kræver en løsning, der er både diskret og respektfuld over for de eksisterende kunstværker og arkitektoniske detaljer.

Løsningen på disse udfordringer krævede en skræddersyet tilgang, der kunne integrere avanceret akustikteknologi med en dyb forståelse og respekt for rummets historiske og æstetiske kvaliteter. Det var vigtigt, at enhver akustikforbedring blev gennemført uden at forstyrre rummets visuelle udtryk eller kompromittere dets historiske integritet. Derfor skulle den valgte løsning ikke kun være teknisk effektiv, men også visuelt ubemærket.

Denne balance mellem funktionalitet og æstetik er afgørende i et rum som dette. Den sikrer, at mens de akustiske forhold forbedres, forbliver rummets unikke karakter og historie intakt, hvilket giver både medarbejdere og besøgende en beriget oplevelse. I sidste ende er målet ikke blot at løse et praktisk problem, men at skabe et miljø, der respekterer fortiden, imødekommer nutiden og bidrager til en mere harmonisk og produktiv fremtid for Uhrenholt A/S.

Kontakt os

Ønsket om at bevare rummets udsende gjorde det nødvendigt at affotografere af de oprindelige motiver og printe dem direkte på Lydac M vægflåderne.

– den proces var ganske vanskeligt og tidskrævende, men I dag
står vi tilbage med et resultat, som vi er meget tilfredse med og nyder hver dag.”


Lars Hougaard Director, Group Treasury, Uhrenholt A/S

Kontakt Lydac Akustik

Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at løse dine støjproblemer og skabe et bedre lydmiljø. Vi har den ekspertise og erfaring, der kræves for at sikre en succesfuld akustikløsning.

=

Læs om andre spændende akustikløsninger

Hvert år laver vi professionelle akustikløsninger for virksomheder og institutioner i hele Danmark. Vi har samlet en række cases til inspiration.

Lydac akustik hos Colosseum Tandlægerne

Colosseum Tandlæger

Stilren akustikløsning

Læs mere
Lydac hos VIKING Life saving Equipment

VIKING Life-Saving Equipment

Akustikløsninger til kontor

Læs mere
Lydac akustik hos Billum forsamlingshus

Billum forsamlingshus

Når musikken spiller

Læs mere
Lydac akustik på Restaurant Nögen i Vejle

Restaurant Nögen Vejle

Akustikløsning i Vejle

Læs mere
æstestik og akustik i kombination hos uhrenholt

Uhrenholt

En usynlig løsning

Læs mere

Valdemarskolen i Herning

Akustikløsning i Herning

Læs mere

DFDS

God akustik i maritime miljøer

Læs mere